sociale- weerbaarheid training 7 - 12 jaar


Pony Power voor Kids

Voor wie is groepstraining

 Voor kinderen, van 6 tot 12 jaar, is het mooie concept 'Pony Power voor kids' ontwikkeld. Het is speciaal voor de basisvaardigheden om die te ontwikkelen je moet dan denken aan.

- Hoe kom je een nieuwe groep binnen.

- Hoe communiceren non- en verbale communicatie.

- Hoe werk je op een goede manier samen en wat levert het je op.

- Hoe zeg je duidelijk "Nee" dus grenzen aangeven

- Hoe voelt het als alles goed is ben je in ballans.

Wat levert het op

*Een geweldige sterke basis voor de verdere ontwikkeling.

*Het kind leert hoe op een goede manier samen te werken, dat dit leuk is en dat het meer oplevert.

*Het kind gaat beter communiceren zonder te schreeuwen, stil te vallen, boos te worden of te vechten.

*Hij of zij krijgt inzicht dat het van waarde is waardoor je kind zelfverzekerder zal zijn.  *Het kan omgaan met winnen en verliezen, en zijn emoties

 

 Je zal je kind zien veranderen binnen het gezin en op school in zijn basisvaardigheden.


Kosten 325,00euro inklusief werkboek en materialen  

minimaal 2 kinderen 

Hoe gaan we te werk

We werken in groepjes van minmaal 2 en maximaal 4 kinderen. Samen met de pony gaan we oefeningen doen wat aansluit op het thema wat die week op het programma staat , één van de basisvaardighedenstaat in elke les centraal.

In het mooie individuele werkboek , wat je kind na de eerste les krijgt,kun je zien wat we gedaan hebben en de bedoeling is dat je in de komende week het samen met je kind nog eens door neemt en de thuis opdrachten maakt.

Na de 5de les krijgt het kind een mooi 'Power' diploma. De 6de keer is een terugkom middag waar we gezellig nabespreken wat goed gaat of mindergoed en welke oefening ze willen herhalen.

Vervolg

Het vervolg op de Pony Power is 'PONY POWER CLUB' Ook dit is een programma van 5x met een terug kom moment, dit doen we ongeveer 1x per maand. De onderwerpen die behandeld gaan worden zijn:

-Oordelen, beoordelen en vooroordelen in de 'kudde'.

-Weerstand in de 'Kudde'.

-De 'Kudde' in beweging.

-De kleurrijke 'Kudde'.

-De 'Kudde' op zijn best.


 Ook hier krijg je weer een mooi werkboek wat aansluit op de behandelde onderwerpen en weer super leerzaam.

De terug kom dag wordt ook weer een leuk moment.


Met dank en toestemming voor het maken van de foto's, Mirthe en Nadira en hun ouders en niet te vergeten de geweldige pony Angel

Herkent u uw kind hier in? Meldt uw zoon of dochter dan aan en we kunnen zodra er meerdere kinderen zijn aan de slag met de socialevaardigheids training.


 
 
 
 

Privacywet

Niets van wat wordt besproken tijdens een coachsessie wordt

zonder toestemming gedeeld met derden. Een persoonlijk verslag

kan worden uitgedraaid en opgestuurd en een exenplaar op papier

bewaren wij in onze administratie. Dit geldt ook voor de factuur.

Alles wat op onze website of Facebooksite wordt gezet is voor risico

van die gene die het post. Foto's met herkenbare gezichten worden

niet geplaatst zonder toestemming. Bij minderjarigen gelden dezelfde

privacyregels, alleen worden hun gegevens, na overleg met het kind

als dat mogelijk is, wel met de ouders of verzorgers gedeeld. Maar niet

met een andere partij zonder de toestemming van de ouder of de verzorger

Mijn logo van '2 Coachen 1' is ontworpen door André van Rijn


De website bevat foto's waarop Marjorieke, bij de volwassencoaching,

model heeft gestaan en Mirthe en Nadira bij de Pony Power. Zonder

jullie zou de website niet zo geworden zijn. Daarvoor mijn hartelijke dank.
Wietske van Rijn - Meerkoet 13 - 3752ZC Bunschoten - telefoon 0620998506 -

Logo ontwerp: Andre van Rijn

Logo borduurwerk: Geke Gijtenbeek

Fotograaf: Annette Fotografie

Tekst: Wietske van Rijn

Website: Wietske van Rijn

 

Paard en Coaching 2 coachen 1 - Meerkoet 13 - 3752ZC - Bunschoten - KVK: 71762582

Copyright en layout: Wietske van Rijn